Badania termowizyjne w budownictwie przeprowadzane w mieszkaniach i domach


Badania termowizyjne w budownictwie są narzędziem, które może być wykorzystywane w budownictwie w celu poprawy efektywności energetycznej i komfortu. Identyfikując obszary największych strat ciepła, można przedstawić zalecenia mające na celu zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku.

Przeprowadzanie takich badań w mieszkaniach i domach pozwala na dostosowanie sugestii, które są ukierunkowane konkretnie na obszary problemowe zidentyfikowane podczas skanowania w podczerwieni. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić pieniądze właścicielom domów i firm, ale także poprawić warunki wewnątrz budynków, zapewniając bardziej komfortową temperaturę.

Warto zlecić wykonanie wewnętrznego badania termowizyjnego domu

Na przykład skutki pęknięcia w fundamentach zalanej wodą piwnicy nie są wykrywalne z zewnątrz. Z tego powodu warto uzupełnić badanie zewnętrzne o pomiar wewnętrzny.

Zmniejsz koszty ogrzewania o 20% dzięki termowizji

Najczęstszym miejscem występowania nieszczelności w budynkach są okolice okien i drzwi. W zimie, kiedy koszty ogrzewania są najwyższe, warto upewnić się, że dom jest dobrze zaizolowany przed zimnym powietrzem wdmuchiwanym przez pęknięcia lub szczeliny.

Kamera termowizyjna może szybko zlokalizować miejsca, w których ciepłe powietrze ucieka z domu, dzięki czemu można je uszczelnić i zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię.

Zespół certyfikowanych termografów wykorzysta najnowocześniejszy sprzęt do przeprowadzenia szczegółowej analizy Twojej nieruchomości. Dokona odczytów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, aby zidentyfikować wszystkie miejsca, w których może dochodzić do utraty ciepła.

Po zlokalizowaniu źródła (źródeł) problemu dostarczony zostanie raport z wynikami badań i zalecanymi rozwiązaniami. Z taką pomocą możesz wreszcie pożegnać się z wysokimi rachunkami za energię.

Wykryte zostaną źródła, gdzie tracone jest ciepło, dojdzie do diagnozy zawilgoceń, a także miejsc awarii hydraulicznych. Specjaliści zadbają o takie detale jak określenie stanu stolarki okiennej.