Paczki okolicznościowe wysyłane za granicę


Rozwój współczesnych środków komunikacji samochodowej sprawia, że można wysyłać różne paczki do osób mieszkających w różnych częściach świata. Kosze okolicznościowe mogą być wysyłane tym członkom rodziny, którzy obchodzą rocznice ślubu czy okrągłe rocznice urodzin, natomiast same kartki tym, które w okolicach swoich rocznic i tak pojawią się w kraju. 

Paczki świąteczne mogą bardzo cieszyć te osoby, które chcą kultywować rodzime tradycje, ale mieszkają w takich częściach świata, w których ich podtrzymywanie staje się wręcz niemożliwe z uwagi na to, że nawet nie sią w stanie kupić produktów potrzebnych do przygotowania tradycyjnych potraw.

Kosze upominkowe wysyłane są zazwyczaj do tych osób, które mieszkają w pobliskich krajach, a dzięki temu można do takich koszy włożyć alkohol czy szybko psujące się produkty spożywcze. Tego rodzaju kosze przewożone są wynajętymi samochodami osobowymi lub większymi pojazdami dostawczymi. Zwykle kurierzy informowani są o tym, że powinni na takie kosze bardziej uważać.