Szkolenia BHP


Przed przystąpieniem do pracy, każdy pracodawca zobligowany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP nowemu członkowi zespołu. Takie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zostać przeprowadzony w pierwszym dniu pracy, zanim zaczną podjęte jakiekolwiek czynności służbowe. Takie szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to instruktaż, podczas którego zostają przedstawione przepisy z kodeksu pracy, układów zbiorowych czy regulaminów pracy. Drugim etapem jest przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego, czyli związanego już konkretnie z zakresem obowiązków nowego pracownika. Wiele firm nie posiada zatrudnionej osoby uprawnionej do przeprowadzania szkoleń BHP, dlatego też doskonałym rozwiązaniem jest zatrudnianie firm zewnętrznych. Można znaleźć wiele osób, które zajmują się zawodowo szkoleniem pracowników firm, mają w tym zakresie doświadczenie, a także poprowadzą szkolenie w sposób merytoryczny. Obecnie istnieją dwie metody szkolenia pracowników, jedna z nich jest stacjonarna, w siedzibie firmy szkoleniowej bądź na terenie zakładu pracy, druga zakłada możliwość przeprowadzenia instruktażu w formie online. Najczęściej jest to przekazywane w formie prezentacji, która jasno i klarownie przedstawia wszystkie najważniejsze zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika, a także zachowania jakie należy podejmować w sytuacjach zagrożenia. Po zakończeniu takiego szkolenia wstępnego, najczęściej przeprowadzany jest krótki test wiedzy, aby przekonać się, czy pracowni faktycznie zna przepisy i jest gotowy do przejścia na kolejny etap, czyli szkolenie stanowiskowe. Osoby zajmujące się szkoleniami BHP z sukcesem współpracują z firmami już od wielu lat, mając odpowiednio wypracowane warunki kontraktu. Warto pomyśleć o nawiązaniu współpracy w zakresie BHP kompleksowo, czyli na przykład obsłudze w momencie, kiedy pracownik zgłosi wypadek w pracy, w drodze do lub z pracy, ponieważ w takiej sytuacji także niezbędne będzie wsparcie osoby uprawnionej.