Unieważnienie kredytu frankowego


Kredyt frankowy to kredyt, którego waluta obcego zobowiązania jest różna od waluty krajowej, w której został zaciągnięty. W Polsce najczęściej spotykanym rodzajem kredytu frankowego jest kredyt we frankach szwajcarskich. Kredyt frankowy był popularny w Polsce w okresie między 2004 a 2015 rokiem, gdy kurs franka szwajcarskiego był stosunkowo stabilny i niższy niż kurs złotego. Wielu Polaków decydowało się na kredyt frankowy, ponieważ oprocentowanie takiego kredytu było niższe niż oprocentowanie kredytu w złotówkach.

Niestety, od 2015 roku kurs franka szwajcarskiego znacznie wzrósł w stosunku do złotego, co spowodowało, że wiele osób zaciągających kredyt frankowy znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Raty kredytów frankowych stały się dla nich zbyt wysokie, a wielu kredytobiorców miało problem z ich spłatą. W związku z tym wiele osób zaczęło szukać sposobów na unieważnienie kredytu frankowego lub zmianę jego waluty na złote. Warto pamiętać, że kredyt frankowy może być dość ryzykowną formą zadłużenia, dlatego przed jego zaciągnięciem warto dobrze rozważyć wszystkie za i przeciw oraz skonsultować się z doradcą finansowym. Unieważnienie kredytu frankowego to sytuacja, w której sąd stwierdza, że umowa kredytu zawarta przez bank z kredytobiorcą jest nieważna. Może to być wynikiem wielu różnych czynników, takich jak np. nieuczciwe praktyki banku lub brak ważności umowy z powodu niezgodności z prawem.

Unieważnienie kredytu frankowego oznacza, że kredytobiorca nie jest już zobowiązany do spłaty kredytu. W takiej sytuacji bank może żądać zwrotu już wpłaconych rat, ale kredytobiorca nie musi ich już dalej spłacać. Unieważnienie kredytu frankowego może być dla kredytobiorcy bardzo korzystne, ponieważ pozwala mu uniknąć dalszych kosztów i obciążeń finansowych.

Unieważnienie kredytu frankowego jest jednak dość rzadkim zjawiskiem i nie każda osoba, która zaciągnęła taki kredyt, może liczyć na takie rozwiązanie. Aby uzyskać unieważnienie kredytu frankowego, kredytobiorca musi wystąpić z odpowiednim pozwem do sądu i udowodnić, że istnieją przesłanki do unieważnienia umowy. Warto pamiętać, że unieważnienie kredytu frankowego nie jest rozwiązaniem dla wszystkich osób, które mają problemy z jego spłatą. W takiej sytuacji lepiej skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnikiem, aby uzyskać poradę dotyczącą najlepszego sposobu rozwiązania problemu.

Kredyty frankowe kancelaria Łódź